TP ATP Akidah Akhlak dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka (

Kurikulum Merdeka. Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan kebijakan terkait kurikulum Merdeka. Salah satunya Contoh TP ATP Akidah Akhlak dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka  di madrasah. Panduan ini mengacu ke KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.

Juga mengacu ke SK Pendis No. 3211 Tahun 2022 Capaian Pembelajaran PAI dan B. Arab pada Madrasah

 

 

Deskripsi

Contoh TP ATP Akidah Akhlak dan Modul Ajar di Madrasah

Kurikulum Merdeka. Kemenag melalui Dirjen Pendidikan Islam mengeluarkan kebijakan terkait kurikulum Merdeka. Salah satunya Contoh TP ATP Akidah Akhlak dan Modul Ajar Kurikulum Merdeka  di madrasah. Panduan ini mengacu ke KMA No. 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.

Juga mengacu ke SK Pendis No. 3211 Tahun 2022 Capaian Pembelajaran PAI dan B. Arab pada Madrasah

Contoh TP ATP Akidah Akhlak dan Modul Ajar di  Madrasah

 

 

Download Contoh Modul Ajar Akidah Akhlak  

 

Download