Tafsir Qur’an Per Kata

Kategori: , ,

Deskripsi

Tafsir Qur’an Per Kata dilengkapi dengan Asbbul Nuzul dan Terjemah merupakan karya Dr. Ahmad Hatta, MA. Alumni Gontor dan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Buku ini mendapat terspon positif dari umat. Buktinya di tahun 2009, buku ini telah melakukan 4 kali cetakan. Pertama terbit bulan Juni 2009, kemudian bulan Agustus, Bulan Oktober, dan Cetakan keempat di Bulan Desember 2009.

Dr. Hidayat Nur Wahid, MA, Mantan Ketua MPR RI, mengatakan bahwa Buku ini menjadi satu tambahan pengkhidmatan bagi umat Islam di Indonesia terhadap Al-Quran agar bisa dipahami, dihayati, diamalkan, dan dibela. Beliau yang telah mengenal Dr. Ahmad Hatta sejak di Pesantren Gontor dan Universitas Islam Madinah, mengatakan di kata pengantarnya bahwa buku ini merupakan terobosan baru yang semoga dapat membuat umat Islam semakin mudah memahami al_quran, mendakwahkan, dan mengamalkanya, sehingga dapat memandu umat Islam untuk menghadirkan masyarakat dan peradaban madani berbasis al-Quran.

Dr. Ahmad Hatta menjelaskan tahapan dalam membuat Tafsir Quran per Kata terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

 1. Memahami setiap kosakata dalam ayat dengan merujuk buku-buku Tafsir al kalimah (Tafsir kosakat al-Qur’an) dalam bahasa Arab. buku-buku tersebut antara lain:
  • Kalimat al-Qura’an (Tafsir wa Bayan) oleh Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf.
  • Al-Mufradat fi Ghaaribi al-Quran oleh Abi Qasim al-Husain bin Muhammad yang dikenal dengan ar-Raghib al-Ashfahani.

  Dengan dua buku tersebut, penulis dapat memahami makta per kata dalam setiap ayat.

 2. Memahami ayat secara keluruhan dengan pendekatan tfsir Ijmali (Tafsir Global) dengan merujuk dua buku:
  • Tafsir Jalalain oleh Imam Jalalauddin as-Suyuthi dan Imam Jalaluddin al-Mahali.
  • Aysar at-Tafsir Likalami al-Aliyi al-Kabir oleh Abu Bakar Al-Jazairy.

  Dengan dua rujukan tersebut, Penulis memahami maksud setiap ayat secara ringkas dan global.

 3. Menuliskan tafsir setiap kata dari ayat-ayat al-Quran berdasarkan pemahaman makna per kata dari setiap ayat dan pemahaman maksud ayat secara keseluruhan dengan ringkas dan global.

Untuk menyempurnakan pemahaman pemabaca terhadap setiap ayat dalam al-Qur’an, Buku Tafsir Qur’an per kata juga memuat:

 1. Asbabun Nuzul (sebab turun ayat) yang dikutip dan diringkas dari buku Asbabun Nuzul oleh Imam As-Suyuthi dan beberapa buku lainnya. Asbabun Nuzul diletakan tepat setelah terjemah ayat yang bersangkutan agar mempermudah pembaca.
 2. Terjemahn resmi al-Quran beserta catatan kaki oleh Kemenerian Agama RI

<